Väkommen till vår hemsida!

 

Här hittar du, som är medlem eller intresserad av vår verksamhet, information om vår förening och om planerade möten och andra aktiviteter.

 

Aktuellt       2017-11-21

Lagom till vinterns första snötäcke höll föreningen sitt årsmöte söndagen den 19 november i Föreningsgården i Rävlanda. Efter att styrelsen beviljats ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret diskuterades en del frågor inför kommande verksamhetsår, bland annat:
Vi planerar att till våren flytta våra bisamhällen till Rävlanda Trädgård med sikte på att då ställa upp nya fräscha kupor. 
Torsdagsträffarna förläggs till vår nya bigård medan "månadsmötet" sista veckan i varje månad ska hållas i föreningsgården och ha att tema varje gång.
Precis som detta år kommer vi att ha en lista där man kan anmäla sig som ansvarig eller biträdande ansvarig för kupgenomgång på torsdagarna.
Den nya styrelsen består av ordförande Helena Gäskeby och ledamöterna Kenta Nyblom, Birgitta Bergstrand, Olle Bergstrand och Leif Olausson. Efter avslutat möte fick alla bedöma honumg från föreningen och olika medlemmar och föreningens honung röstades fram som segrare!
Vi avslutade mötet med landgång och kaffe och kaka allt medan Uno Carlsson lärde ut sina kluriga sätt att räkna i huvudet!


/Olle Bergstrand 
 

Preliminär planering 2018

Vårmöte 26 april i Förenings- gården (kallelse skickas)

Möte vid kuporna varje torsdag under maj - sep utom sista torsdagen i varje månad då vi träffas i Föreningsgården

Årsmöte torsdag 22 november 

 

Rävlanda Trädgård

På senaste torsdagsmötet fick vi information av projektledaren Sinikka Thörn om hur projektet utvecklats. Vår del av trädgården är nu fastställd och det blir lämpligast för oss att flytta kuporna dit till våren.
Länk till projektet:


Rävlanda Trädgård