Årsmötet 2013

Årsmötet hölls den 17 november i vår föreningslokal med början kl 14.

20 medlemmar slöt upp och genomförde mötet under ledning av Mona Jonsson och Helena Gäskeby.

Efter mötesförhandlingarna vidtog honungsbedömning under ledning av Lennart Nygren. Vinnare blev Birgitta Bergstrands honung.

Efter landgång samt kaffe och kaka avslutades mötet med ett lotteri, där medlemmarna skänkt vinsterna.

Bildspel från honungsbedömningen: