Årsmöte 2014

Föreningen höll sitt årsmöte i föreningslokalen söndagen den 16 november 2014. 14 medlemmar deltog. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar intogs landgång med dryck samt kaffe och kaka.
En delvis ny styrelse valdes och sammansättningen framgår under fliken "Kontakt" ovan.
Deltagarna fick också bedöma olika burkar med inlämnad honung och resultatet denna gång blev att föreningens egna honung fick flest röster!
Mötet avslutades med ett lotteri med vinster skänkta av medlemmarna.