Vårmötet 24 april 2014 

Vårmötet besöktes av ett femtontal personer. Förutom nöjet att träffa varandra igen efter vinteruppehållet så fick vi några ord på vägen av Kristina Sandberg, bitillsynsledare för Skaraborg och Sjuhärad, som gästade mötet. Hon hade ett tydligt och bestämt budskap: varroabekämpning är nyckeln till friska bisamhällen. Varroa för med sig allehanda infektioner som kan drabba bina. I väntan på eventuella framtida aktivt varroabekämpande drottningar (enstaka har upptäckts och avelsarbete pågår) så gäller det att vi jobbar på med våra drönarramar och syrabehandlingar!