Har du frågor, förslag på aktiviteter, synpunkter på hemsidan m m, kontakta oss gärna!

Föreningens styrelse

Ordförande
Helena Gäskeby, tel 0703-094195

Vice ordförande
Kent-Erik Nyblom, tel 0737-034586

Sekreterare

Birgitta Bergstrand, tel 0706-693692


Kassör

Olle Bergstrand, tel 0767-910375


Ledamot
Leif Olausson, tel 0301-40120
  

Föreningens plusgiro

Rävlandaortens Biodlareförening

plusgiro 829742-6

Föreningens e-postadress:
ravlandabiodlare@gmail.com

Här finns vår föreningsbigård:

map showing GPS 57.6470319,12.49575249999998