Här lägger vi in praktiska tips för biodlingen.

Det kan handla om erfarenheter från våra medlemmar men också länkar till andra hemsidor med nyttig information!

Bisvärmar - information från Länsstyrelsen

Lathund för blandning av sockerlösning till invintring

Schema för ympning av honung 

Förteckning över dragväxter

Den virtuella floran